Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje o naborze wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych. Kwota dofinansowania stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu 32 736 24 12.
Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu – pokój nr 3.
Wniosek do pobrania >

22 stycznia na Hali Sportowej w Goczałkowicach-Zdroju odbyło się uroczyste podsumowanie Międzyklasowego Eko Konkursu „Nowe życie odpadów”, którego organizatorami byli Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju.

W związku z przypadającymi w dniach 25 i 26 grudnia br. świętami, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych oraz popiołu z obszarów: Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I i II oraz od przejazdu kolejowego do DK1.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na poniedziałek (25 grudnia) będą obsługiwane w piątek 22 grudnia br.
Natomiast nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na wtorek (26 grudnia) będą obsługiwane w piątek 29 grudnia br. 

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż na mocy Uchwały Nr XXIX/224/2017 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulega stawka opłaty za odpady komunalne.

konkurs

REGULAMIN KONKURSU >>

W związku z przypadającym w dniu 1 listopada br. świętem, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych oraz popiołu z obszaru: od DK1 do Rudołtowic.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na środę (1 listopada) będą obsługiwane w piątek 3 listopada br.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 24 – 27 października 2017r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

W związku z przypadającym w dniu 15 sierpnia br. świętem, zmieni się termin wywozu odpadów zmieszanych z obszaru: od przejazdu kolejowego do DK 1.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na wtorek (15 sierpnia) będą obsługiwane w piątek 18 sierpnia br.

W związku z przypadającym w dniu 15 czerwca br. świętem, zmieni się termin otwarcia punktów odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych. Punkty będą czynne w poniedziałek 19 czerwca w godzinach:

  • Aleja I, II od 16.00 do 17.00,
  • ul. Uzdrowiskowa 61 ( przy Gminnym Ośrodku Kultury) od 17.30 do 18.30.

W związku z przypadającym w dniu 15 czerwca br. świętem, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych oraz popiołu z obszaru: od przejazdu kolejowego do zapory, Aleja I, II i Grzebłowiec.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na czwartek (15 czerwca) będą obsługiwane w piątek 16 czerwca br.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 23 – 26 maja 2017r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

W związku z przypadającym w dniach 1 i 3 maja 2017 roku świętem, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych z obszarów: Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I i II oraz od DK1 do Rudołtowic.
Nieruchomości z obszaru Osiedla Powstańców Śląskich, Bór I i II będą obsługiwane w piątek 5 maja br.
Natomiast nieruchomości z obszaru od DK1 do Rudołtowic będą obsługiwane w piątek 28 kwietnia br.

W związku z przypadającym w dniu 26 grudnia br. świętem, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych oraz popiołu z obszaru: Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I i II.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na poniedziałek (26 grudnia) będą obsługiwane w piątek 30 grudnia br.

W związku z przypadającym w dniu 11 listopada 2016 roku (piątek) świętem, punkty odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych będą czynne w środę 9 listopada br. w następujących godzinach:

- ul. Brzozowa (obok Lasku Brzezina) od 16.00 do 17.00,
- ul. Powstańców Śl. 3 (teren SP1) od 17.30 do 18.30.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach: 27 – 30 września 2016r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

Przypominamy, że 10 lipca 2016 r. mija termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2016 roku. Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.

W związku z przypadającym w dniu 26 maja br. świętem, zmieni się termin wywozu odpadów zmieszanych z obszaru: od przejazdu kolejowego do Zapory, Aleje I, II, Grzebłowiec.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 21 czerwca - 24 czerwca 2016r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 26 – 29 kwietnia 2016r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

W związku z przypadającym w dniu 28 marca br. świętem, zmieni się termin wywozu odpadów zmieszanych z obszaru: Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I,II.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na poniedziałek (28 marca) będą obsługiwane w piątek 1 kwietnia br.

Przypominamy, że dnia 10 kwietnia br. mija termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2016 roku. Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.