W związku z przypadającym w dniu 20 czerwca br. świętem, punkty odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych przy ul. Jeziornej oraz przy ul. Uzdrowiskowej  będą nieczynne.

Odpady zielone i biodegradowalne będzie można oddawać w piątek:

 • przy ul. Brzozowej (obok Lasku Brzezina) od 16.00 do 17.00
 • przy ul. Aleja I,II (obok tablicy ogłoszeń) od 16.00 do 17.00
 • przy ul. Powstańców Śl. 3 (teren Szkoły Podstawowej nr 1) od 17.30 do 18.30

W związku z przypadającym w dniu 1 maja br. świętem, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych z obszaru: od DK1 do Rudołtowic. Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na środę  (1 maja) będą obsługiwane w piątek 26 kwietnia br.

Informujemy, że w miesiącu kwietniu ulegnie zmianie termin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Głównej. Punkt będzie czynny 26 kwietnia w godzinach od 13.00 do 18.00.

W związku z przypadającym w dniu 3 maja br. świętem, punkty odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych przy ul. Brzozowej, ul. Aleja I,II oraz przy ul. Powstańców Śl.  będą nieczynne.

Odpady zielone i biodegradowalne będzie można oddawać w czwartek:

 • przy ul. Jeziornej (parking przy zaporze) od 16.00 – 17.00
 • przy ul. Uzdrowiskowej 61 (przy Gminnym Ośrodku Kultury) od 17.30 do 18.30,

Za utrudnienia przepraszamy.

Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju informuje, iż od 4 kwietnia czynne będą punkty odbioru odpadów zielonych i ulegających biodegradacji.

Adresy i godziny otwarcia punktów:

ul. Jeziorna (parking przy zaporze) w każdy czwartek od 16.00 do 17.00,
ul. Uzdrowiskowa 61 (przy GOK) w każdy czwartek od 17.30 do 18.30,
ul. Brzozowa (obok Lasku Brzezina) w każdy piątek od 16.00 do 17.00,
Aleja I,II (obok tablicy ogłoszeń) w każdy piątek od 16.00 do 17.00,
ul. Powstańców Śląskich 3 (teren SP1) w każdy piątek od 17.30 do 18.30.

W punktach mieszkańcy mogą oddawać odpady zielone i biodegradowalne (np. trawę, liście, obierki z owoców i warzyw, odpady z pielęgnacji ogrodu). Punkty będą czynne od kwietnia do listopada. Prosimy Mieszkańców, aby nie pozostawiać odpadów poza godzinami otwarcia punktów.

Przypominamy, że na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój obowiązuje całkowity zakaz palenia odpadów zielonych tj. liści, trawy, odpadów z pielęgnacji ogrodów. Za spalanie odpadów zielonych grozi mandat w wysokości do 500 zł.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 26 – 29 marca br. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie:

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje o naborze wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych. Kwota dofinansowania stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu 32 736 24 12.

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 roku nie będą odbierane odpady segregowane oraz popiół z obszaru: Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I, II.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na poniedziałek (24 grudnia) będą obsługiwane w sobotę 22 grudnia br.

W związku z przypadającymi w dniach 25 i 26 grudnia br. świętami, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych oraz popiołu z obszarów: od przejazdu kolejowego do DK1 oraz od DK1 do Rudołtowic.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na wtorek (25 grudnia) będą obsługiwane w piątek 21 grudnia br.  
Natomiast nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na środę (26 grudnia) będą obsługiwane w piątek 28 grudnia br.

„Śląskie. Odzyskana energia" - pod tym hasłem w województwie śląskim ruszyła kampania mająca zachęcić mieszkańców naszego województwa do segregowania odpadów, ale także do bardziej przemyślanych zakupów.

W związku z trwającym remontem ul. Głównej, informujemy, że zmieni się termin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt będzie czynny 30 listopada w godzinach od 13.00 do 18.00.  Za utrudnienia przepraszamy.

W związku z przypadającym w dniu 12 listopada br. dniem wolnym od pracy, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych z obszaru: Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I i II.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na poniedziałek (12 listopada) będą obsługiwane w piątek 16 listopada br.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 9 – 12 października br. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

W związku z organizowanym Piknikiem Rodzinnym na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w dniu 1 czerwca br. (piątek), punkt odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych przy ul. Powstańców Śl. (teren Szkoły Podstawowej nr 1) będzie czynny w środę 30.05.2018r. w godzinach od 17.30 do 18.30
Za utrudnienia przepraszamy.

W związku z przypadającym w dniu 31 maja br. świętem, punkty odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych przy ul. Jeziornej i przy ul. Uzdrowiskowej  będą nieczynne.

Odpady zielone i biodegradowalne będzie można oddawać:

 • w środę przy ul. Powstańców Śl. (teren Szkoły Podstawowej nr 1) od 17.30 – 18.30
 • w piątek przy ul. Brzozowej (obok Lasku Brzezina) od 16.00 do 17.00,
 • w sobotę  przy ul. Aleja I (obok tablicy ogłoszeń) od 10.00 do 11.00

Za utrudnienia przepraszamy.

W związku z przypadającym w dniu 31 maja br. świętem, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych z obszaru: od przejazdu kolejowego do zapory, Aleja I, II, Grzebłowiec.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na czwartek (31 maja) będą obsługiwane w piątek 1 czerwca br.

W związku z przypadającymi w dniach 1 i 3 maja br. świętami, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych z obszarów: od przejazdu kolejowego do DK1 oraz od przejazdu kolejowego do zapory, Aleja I,II, Grzebłowiec.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na wtorek (1 maja) będą obsługiwane w piątek 27 kwietnia br.  
Natomiast nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na czwartek (3 maja) będą obsługiwane w piątek 4 maja br.

W związku z przypadającym w dniu 3 maja br. świętem, punkty odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych przy ul. Jeziornej i przy ul. Uzdrowiskowej  będą nieczynne.

Odpady zielone i biodegradowalne będzie można oddawać w piątek i w sobotę w pozostałych punktach:

 • ul. Brzozowa (obok Lasku Brzezina) w piątek od 16.00 do 17.00,
 • ul. Powstańców Śl. (teren Szkoły Podstawowej nr 1) w piątek od 17.30 – 18.30
 • ul. Aleja I (obok tablicy ogłoszeń) w sobotę od 10.00 do 11.00

Za utrudnienia przepraszamy.

Przypominamy, że 10 kwietnia 2018 r. mija termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2018 roku. Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.

Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju informuje, iż od kwietnia czynne będą punkty odbioru odpadów zielonych i ulegających biodegradacji.
Adresy i godziny otwarcia punktów:

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 10 – 13 kwietnia 2018r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

W związku z przypadającym w dniu 2 kwietnia br. świętem, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych oraz popiołu z obszaru: Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I, II
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na poniedziałek (2 kwietnia) będą obsługiwane w piątek 6 kwietnia br.