W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2013 roku na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój rozpocznie się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Informacja

Informujemy, iż od dnia 4 lipca 2013 r. sprawy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi załatwiane będą w pokoju nr 3 Urzędu Gminy (parter), lub pod numerami telefonu: 32 736 24 12, 32 210 71 85 wew. 112

pytanieMieszkańcy, którzy nie otrzymali ulotek informacyjnych oraz worków do segregacji odpadów proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem 736 24 54 lub odbiór w Urzędzie Gminy w pokoju nr 213.

1. Jaka firma będzie odbierać odpady od mieszkańców?
Od 1 lipca 2013r. odpady od mieszkańców z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój będzie odbierała firma SITA z Bielska-Białej.

Otrzymałem deklarację, ale nie ma jeszcze ustalonej stawki opłaty jaką mam uiszczać? Jak wypełnić i kiedy złożyć deklarację?

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami zostaną ustalone przez Radę Gminy Goczałkowice-Zdrój i podane do wiadomości mieszkańcom w drugiej połowie marca. Prosimy mieszkańców o wstrzymanie się z wypełnianiem deklaracji do momentu ustalenia stawek za odbiór odpadów.

 

Od 1 lipca 2013 roku czekają nas duże zmiany w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Do tej pory umowy na wywóz śmieci podpisywali właściciele nieruchomości zamieszkałej, teraz obowiązek ten przejmie gmina, a indywidualne umowy na wywóz śmieci powinny zostać rozwiązane.

Zgodnie z podjętą w dniu 19 marca 2013 roku uchwałą nr XXVIII/186/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w naszej gminie obowiązują następujące stawki opłaty za odbiór odpadów: