Urząd Gminy informuje, że w miesiącu kwietniu ulegnie zmianie dzień otwarcia PSZOK przy ul. Głównej (parking przy kościele). Punkt będzie czynny w czwartek 17 kwietnia od godziny 13.00 – 18.00.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że od 5 kwietnia 2014 roku w każdą sobotę, w godzinach od 12.00 – 14.00 czynny będzie PSZOK przy ul. Powstańców Śląskich 3 (przy Szkole Podstawowej nr 1).
W punkcie będzie można oddawać odpady zielone i biodegradowalne.

Informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku należy uregulować do dnia 10 kwietnia br.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 31 marca – 3 kwietnia 2014r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

W związku z przypadającym dniem wolnym 6 stycznia, zmieni się termin wywozu odpadów zmieszanych z obszaru: osiedle Powstańców Śląskich, Bór I, II. Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na poniedziałek (6 stycznia) będą obsługiwane w piątek 10 stycznia br.

Informujemy, że w okresie międzyświątecznym, odbiór odpadów komunalnych nastąpi w dniach:

dokNowy system po 4 miesiącach

pytanieUrząd Gminy informuje, że w lokalnych sklepach na terenie gminy oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3 jest dostępna ulotka z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych na rok 2014. Ulotkę można również pobrać z naszej strony internetowej.

Zasady zbierania odpadów komunalnych na rok 2014 - ULOTKA

pytanieInformujemy, iż od 1 września do 30 listopada 2014 roku uruchomione zostaną dodatkowe punkty odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych. Punkty będą czynne w każdą sobotę w następujących miejscach:

- Aleja I, II (przy tablicy ogłoszeń) w godzinach od 9.00 do 11.00
- ul. Brzozowa (obok Lasku Brzezina) w godzinach od 11.30 do 13.30
- ul. Uzdrowiskowa 61 (przy Gminnym Ośrodku Kultury) w godzinach od 14.00 do 16.00

pytanieInformujemy, iż w związku z uwagami mieszkańców od stycznia 2014 roku ulegną zmianie godziny otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Głównej ( parking przy kościele). PSZOK będzie czynny w każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach od 13.00 do 18.00.

pytanieTerminy wywozu odpadów komunalnych w 2014 r.

pytanieOpłata śmieciowa

Informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku należy uregulować do dnia 18 grudnia br.
Podstawą uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pszczynie 35 8448 0004 0033 6691 2000 0001

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że punkt zbiórki odpadów zielonych i biodegradowalnych przy Szkole Podstawowej nr 1 będzie czynny do końca listopada 2013r. W okresie zimowym tj. od grudnia br. mieszkańcy będą mogli oddawać odpady zielone i biodegradowalne w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Głównej ( parking obok kościoła) w każdy trzeci piątek miesiąca od godziny 13.00 do 18.00.

Informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 lipca do 30 września 2013r., należy uregulować do dnia 10 października 2013r.

"WYSTAWKA" ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 16 – 19 września 2013r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój dobiega końca.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach od 2 – 5 września 2013r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz  zużytych opon.  

Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 700, w terminach określonych w poniższym harmonogramie:

W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2013 roku na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój rozpocznie się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Informacja

Informujemy, iż od dnia 4 lipca 2013 r. sprawy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi załatwiane będą w pokoju nr 3 Urzędu Gminy (parter), lub pod numerami telefonu: 32 736 24 12, 32 210 71 85 wew. 112

pytanieMieszkańcy, którzy nie otrzymali ulotek informacyjnych oraz worków do segregacji odpadów proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem 736 24 54 lub odbiór w Urzędzie Gminy w pokoju nr 213.