Zgodnie z  art. 36 oraz art. 37 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu do punktu zbierania lub w przypadku zakupu nowego sprzętu – do pozostawienia zużytego sprzętu w miejscu zakupu. W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy placówki handlowe prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają obowiązek odebrania zużytego sprzętu od klienta kupującego nowy sprzęt tego samego rodzaju, na zasadzie: kupuję nowe – zostawiam stare, (np. przy zakupie nowej lodówki można oddać zużytą lodówkę).
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy pochodzący z gospodarstw domowych, można oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Prusa 33, tel. 33 214 53 25, 604 961 034.