DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU

 

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ DO ROKU 2032

  1. Uchwała Nr XXXIV/221/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 26.11.2013r. 
  2. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goczałkowice – Zdrój do roku 2032
    1. Załącznik nr 1 - Procedury
    2. Załącznik nr 2 - Spis wyrobów