Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Czechowice-Dziedzice, ul. Prusa 33, tel. 32 214 53 25, 604 961 034
Godziny otwarcia:

 

W OKRESIE
KWIECIEŃ -
LISTOPAD
(godz.)

W OKRESIE
GRUDZIEŃ -
MARZEC
(godz.)
poniedziałek nieczynne nieczynne
wtorek 10.00-18.00 10.00-18.00
środa 7.00-15.00 7.00-15.00
czwartek 8.00-18.00 7.00-15.00
piątek 7.00-15.00   nieczynne
sobota 7.00-13.00 7.00-13.00

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE meble, wózki dziecięce, dywany, materace, rowery wystawiamy przed posesję w terminach określonych w harmonogramie:

 1. OSIEDLE POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, BÓR I, BÓR II – 6 września  
 2. OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO DK1 –  3 września
 3. OD DK1 DO RUDOŁTOWIC – 4 września
 4. OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO ZAPORY, ALEJA I, ALEJA II, GRZEBŁOWIEC – 5 września

lub dostarczamy bezpłatnie do PSZOK (w ilości do 0,5 Mg rocznie z nieruchomości)

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY - dostarczamy bezpłatnie do PSZOK

ZUŻYTE OPONY (dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg) -
 dostarczamy bezpłatnie do PSZOK (w ilości do 4 sztuk rocznie z nieruchomości)

PRZETERMINOWANE LEKI I OPAKOWANIA PO NICH - 
wrzucamy do pojemników znajdujących się w:

 • Aptece Pod Eskulapem, ul. Boczna 2d
 • Aptece Św. Stanisława, ul. Szkolna 72

lub dostarczamy bezpłatnie do PSZOK

ODPADY BUDOWLANE I REMONTOWE POCHODZĄCE Z REMONTU BUDYNKU LUB MIESZKANIA - dostarczamy bezpłatnie do PSZOK (w ilości do 0,5 Mg rocznie z nieruchomości)

ZUŻYTE BATERIE I ZUŻYTE AKUMULATORY

 • dostarczamy do punktu zbiórki znajdującego się w Urzędzie Gminy
 • dostarczamy bezpłatnie do PSZOK

SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, METAL, ODPADY WIELOMATERIAŁOWE, TEKSTYLIA I ODZIEŻ - dostarczamy bezpłatnie do PSZOK

ODPADY NIEBEZPIECZNE, W TYM CHEMIKALIA
 świetlówki, żarówki energooszczędne - dostarczamy bezpłatnie do PSZOK

BIOODPADY - 
resztki żywności, trawa, liście, odpady z pielęgnacji ogrodu, rozdrobnione gałęzie

 • kompostujemy we własnym zakresie
 • wystawiamy w pojemnikach przed posesję w terminach określonych w harmonogramie
 • dostarczamy bezpłatnie do PSZOK

W PSZOK nie będą przyjmowane odpady komunalne zmieszane, ani też odpady pochodzące z działalności gospodarczej. Zasady funkcjonowania określa regulamin PSZOK dostępny na stronie: www.odpady.goczalkowicezdroj.pl