Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

Osiągnięty w 2015r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%)

Osiągnięty w 2015r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%)

Osiągnięty w 2015r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych P br (%)

Gmina Goczałkowice-Zdrój

30,6

0,0

-

Remondis Sp. z o.o.
Oddział w Sosnowcu
ul. Baczyńskiego 11
41-203 Sosnowiec

21,6

0,0

-

Zakład Ogólnobudowlany
i Czyszczeniowy
Marcin Chudek
ul. Bór I 1
43-230 Goczałkowice Zdrój

30,1

0,0

-

Z.H.U. Eko-Plus S.C.
ul. Ślepa 10
43-502 Czechowice-Dziedzice

70,9

0,0

-

Wymagany do osiągnięcia w 2015r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%) ≥ 16

Wymagany do osiągnięcia w 2015r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%) ≤ 50         
 
Wymagany do osiągnięcia w 2015r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych P br ≥ 40