Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Osiągnięty w 2016r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%)

Osiągnięty w 2016r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%)

Osiągnięty w 2016r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych

i rozbiórkowych P br (%)

Gmina Goczałkowice-Zdrój

38,6

0,0

95,7

Remondis Sp. z o.o.

Oddział w Sosnowcu

ul. Baczyńskiego 11

41-203 Sosnowiec

20,8

0,0

Firma nie odbierała odpadów budowlanych.

Zakład Ogólnobudowlany
i Czyszczeniowy
Marcin Chudek

ul. Bór I 1

43-230 Goczałkowice Zdrój

65,1

0,0

100

Z.H.U. Eko-Plus S.C.

ul. Ślepa 10

43-502 Czechowice-Dziedzice

76,4

0,0

100

Wymagany do osiągnięcia w 2016r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%) ≥ 18

Wymagany do osiągnięcia w 2016r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%) ≤ 545        

Wymagany do osiągnięcia w 2016r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych P br   ≥ 42