Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

adobe pdfPobież druk deklaracji >>

Deklaracja w wersji elektronicznej >>