Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż na mocy Uchwały Nr XXXIII/216/2021 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty od 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegnie stawka opłaty za odpady komunalne.

Na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój będą obowiązywały następujące stawki opłaty:

  • 29,00 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 60,00 zł/osobę/miesiąc jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

W związku ze zmianą stawki WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI NIE MUSI SKŁADAĆ NOWEJ DEKLARACJI. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.