Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Rok 2018 

Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach ul. Lokalna 11 43-100 Tychy

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach ul. Lokalna 11 43-100 Tychy

Składowisko Odpadów Komunalnych w Tychach-Urbanowicach ul. Serdeczna 100 43-100 Tychy

19 12 12

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

PWK Górna Odra Sp. z o.o.

Ul. Parkowa 1

47-451 Tworków

19 12 12

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

BEST-EKO Sp. z o.o.

ul. Gwarków 1

44-240 Żory

 20 02 01

 Odpady biodegradowalne