Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie z dołu bez wezwania zgodnie ze złożoną deklaracją, w odstępach kwartalnych za trzy kolejne miesiące
w terminach:

  • za I kwartał – do 10 kwietnia danego roku,
  • za II kwartał – do 10 lipca danego roku,
  • za III kwartał – do 10 października danego roku,
  • za IV kwartał – do 18 grudnia danego roku,

Bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.