Informujemy, że w miesiącu czerwcu ulegnie zmianie termin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Głównej. Punkt będzie czynny 28 czerwca w godzinach od 13.00 do 18.00.