W związku z zakończeniem przebudowy ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach (PSZOK) będzie czynny w następujących godzinach:

W związku z przypadającym w dniu 5 kwietnia br. świętem, zmieni się termin wywozu odpadów zmieszanych z obszaru: Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II. Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na poniedziałek  (5 kwietnia) będą obsługiwane w piątek 9 kwietnia br.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2021 roku odbędzie się  w dniach 7-10 września:

  • 7 września 2021 r. - od przejazdu kolejowego do DK1;
  • 8 września 2021 r. - od DK1 do Rudołtowic;
  • 9 września 2021 r. - od przejazdu kolejowego do Zapory, Aleja I, II, Grzebłowiec;
  • 10 września 2021 r. (piątek) - Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II.

Suche liście, skoszoną trawę, zwiędłe kwiaty czy przycięte krzewy będzie trzeba umieszczać w brązowych pojemnikach na bioodpady, razem z odpadami kuchennymi. Bioodpady będą odbierane spod posesji, od 1 kwietnia do 31 października – raz na dwa tygodnie, a od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu. Jeśli nie wszystkie bioodpady zmieszczą się w pojemnikach, mieszkaniec ma możliwość oddania ich nieodpłatnie do PSZOK-u w Czechowicach-Dziedzicach.
Co istotne, odpadów biodegradowalnych przed wrzuceniem do pojemnika nie należy pakować do worków foliowych! Bioodpady odbierane będą wyłacznie w pojemnikach. Przypominamy też, że odpady biodegradowalne mogą oddawać jedynie osoby, które nie zadeklarowały, że będą je kompostować.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych. Kwota dofinansowania stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu 32 736 24 12.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój wysokość tego zwolnienia wynosi 3 zł od mieszkańca/miesiąc. Zwolnienie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował kompostowanie bioodpadów.

Informujemy, że odpady zmieszane z terenu OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO ZAPORY, ALEJA I, ALEJA II, GRZEBŁOWIEC będą odbierane w dniu 17 grudnia br. Natomiast odpady segregowane oraz popiół zostaną odebrane w dniu 18 grudnia (zamiast 24 grudnia). Przepraszamy za utrudnienia.

PSZOK jest czynny:

    w okresie od 1 października do 30 listopada oraz od 1 kwietnia do 30 czerwca:
    wtorki w godz. 14.30-21.00,
    środy w godz. 14.30-21.00,
    czwartki w godz. 14.30-21.00,
    piątki w godz. 14.30-21.00,
    soboty w godz. 8.00-14.00.

    w okresie od 1 grudnia do 31 marca:
    wtorki w godz. 14.30-21.00,
    czwartki w godz. 14.30-21.00,
    soboty w godz. 8.00-14.00.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Prusa 33, tel. 32 214 53 25, 604 961 034

W PSZOK nie będą przyjmowane odpady komunalne zmieszane, ani też odpady pochodzące z działalności gospodarczej. Zasady funkcjonowania określa regulamin PSZOK

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 22 - 25 września br. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie:
- 22 września 2020 r. - od przejazdu kolejowego do DK1;
- 23 września 2020 r. - od DK1 do Rudołtowic;
- 24 września 2020 r. - od przejazdu kolejowego do Zapory, Aleja I, II, Grzebłowiec;
- 25 września 2020 r. (piątek) - Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II;

Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych mieszkańcy będą mogli wystawiać wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemników na odpady np. stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.

Uwaga! Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, części samochodowe, motorowery, opony, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje o naborze wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych. Kwota dofinansowania stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu 32 736 24 12.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i rosnącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem punkty odbioru odpadów zielonych na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój w kwietniu będą nieczynne.

Odpady zielone będzie można oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Prusa 33.

Godziny otwarcia PSZOK:
wtorek 7.00-17.00
środa 12.00-18.00
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-17.00
sobota 7.00-13.00

Przepraszamy za utrudnienia.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż na mocy Uchwały Nr XXI/138/2020 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegnie stawka opłaty za odpady komunalne.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.


Powstające w gospodarstwach rolnych odpady takie jak: folie, sznurki, opony można za odpłatnością dostarczyć do:


Instalacji Komunalnej
KOMART Sp. z o.o. Knurów

44-194 Knurów, ul. Szybowa 44
tel. 32 235 11 83 wew. 1,2
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 32 335 50 60
email: skłTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 22 – 25 października br. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie:
- 22 października 2019 r. - od przejazdu kolejowego do DK1;
- 23 października 2019 r. - od DK1 do Rudołtowic;
- 24 października 2019 r. - od przejazdu kolejowego do Zapory, Aleja I,II, Grzebłowiec;
- 25 października 2019 r. (piątek) - Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II;
Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych mieszkańcy będą mogli wystawiać wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemników na odpady np. stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.
Uwaga: Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, części samochodowe, motorowery, opony, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony.

W związku z przypadającym w dniu 20 czerwca br. świętem, zmieni się termin wywozu odpadów zmieszanych z obszaru: od przejazdu kolejowego do zapory, Aleja I,II, Grzebłowiec.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na czwartek  (20 czerwca) będą obsługiwane w piątek 21 czerwca br.

Informujemy, że w miesiącu czerwcu ulegnie zmianie termin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Głównej. Punkt będzie czynny 28 czerwca w godzinach od 13.00 do 18.00.

W związku z przypadającym w dniu 20 czerwca br. świętem, punkty odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych przy ul. Jeziornej oraz przy ul. Uzdrowiskowej  będą nieczynne.

Odpady zielone i biodegradowalne będzie można oddawać w piątek:

  • przy ul. Brzozowej (obok Lasku Brzezina) od 16.00 do 17.00
  • przy ul. Aleja I,II (obok tablicy ogłoszeń) od 16.00 do 17.00
  • przy ul. Powstańców Śl. 3 (teren Szkoły Podstawowej nr 1) od 17.30 do 18.30

W związku z przypadającym w dniu 1 maja br. świętem, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych z obszaru: od DK1 do Rudołtowic. Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na środę  (1 maja) będą obsługiwane w piątek 26 kwietnia br.

Informujemy, że w miesiącu kwietniu ulegnie zmianie termin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Głównej. Punkt będzie czynny 26 kwietnia w godzinach od 13.00 do 18.00.

W związku z przypadającym w dniu 3 maja br. świętem, punkty odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych przy ul. Brzozowej, ul. Aleja I,II oraz przy ul. Powstańców Śl.  będą nieczynne.

Odpady zielone i biodegradowalne będzie można oddawać w czwartek:

  • przy ul. Jeziornej (parking przy zaporze) od 16.00 – 17.00
  • przy ul. Uzdrowiskowej 61 (przy Gminnym Ośrodku Kultury) od 17.30 do 18.30,

Za utrudnienia przepraszamy.

Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju informuje, iż od 4 kwietnia czynne będą punkty odbioru odpadów zielonych i ulegających biodegradacji.

Adresy i godziny otwarcia punktów:

ul. Jeziorna (parking przy zaporze) w każdy czwartek od 16.00 do 17.00,
ul. Uzdrowiskowa 61 (przy GOK) w każdy czwartek od 17.30 do 18.30,
ul. Brzozowa (obok Lasku Brzezina) w każdy piątek od 16.00 do 17.00,
Aleja I,II (obok tablicy ogłoszeń) w każdy piątek od 16.00 do 17.00,
ul. Powstańców Śląskich 3 (teren SP1) w każdy piątek od 17.30 do 18.30.

W punktach mieszkańcy mogą oddawać odpady zielone i biodegradowalne (np. trawę, liście, obierki z owoców i warzyw, odpady z pielęgnacji ogrodu). Punkty będą czynne od kwietnia do listopada. Prosimy Mieszkańców, aby nie pozostawiać odpadów poza godzinami otwarcia punktów.

Przypominamy, że na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój obowiązuje całkowity zakaz palenia odpadów zielonych tj. liści, trawy, odpadów z pielęgnacji ogrodów. Za spalanie odpadów zielonych grozi mandat w wysokości do 500 zł.