Pobierz harmonogram w pliku *.pdf

Pobierz aktualną ulotkę ulotkę w pliku *.pdf

„Wystawka” odpadów wielkogabarytowych 2024

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2024 roku odbędzie się  w dniach 3-6 września:

3 września 2024r. - od przejazdu kolejowego do DK1;

4 września 2024r. - od DK1 do Rudołtowic;

5 września 2024r. - od przejazdu kolejowego do Zapory, Aleja I, II, Grzebłowiec;

6 września 2024r. - Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż na mocy Uchwały Nr XLVII/396/2023 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty od 1 stycznia 2024r. zmianie ulegnie stawka opłaty za odpady komunalne.

Na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój będą obowiązywały następujące stawki opłaty:

  • 39,00 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 80,00 zł/osobę/miesiąc jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

W związku ze zmianą stawki WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI NIE MUSI SKŁADAĆ NOWEJ DEKLARACJI. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Pobierz aktualną ulotkę ulotkę w pliku *.pdf

Pobierz harmonogram w pliku *.pdf

 Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż na mocy Uchwały Nr XLV/296/2022 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty od 1 stycznia 2023 r. zmianie ulegnie stawka opłaty za odpady komunalne.

Na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój będą obowiązywały następujące stawki opłaty:

  • 35,00 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 70,00 zł/osobę/miesiąc jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

W związku ze zmianą stawki WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI NIE MUSI SKŁADAĆ NOWEJ DEKLARACJI. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż na mocy Uchwały Nr XXXIII/216/2021 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty od 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegnie stawka opłaty za odpady komunalne.

Ulotka

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022

W związku z przypadającym w dniu 5 kwietnia br. świętem, zmieni się termin wywozu odpadów zmieszanych z obszaru: Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II. Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na poniedziałek  (5 kwietnia) będą obsługiwane w piątek 9 kwietnia br.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2021 roku odbędzie się  w dniach 7-10 września:

  • 7 września 2021 r. - od przejazdu kolejowego do DK1;
  • 8 września 2021 r. - od DK1 do Rudołtowic;
  • 9 września 2021 r. - od przejazdu kolejowego do Zapory, Aleja I, II, Grzebłowiec;
  • 10 września 2021 r. (piątek) - Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II.

Suche liście, skoszoną trawę, zwiędłe kwiaty czy przycięte krzewy będzie trzeba umieszczać w brązowych pojemnikach na bioodpady, razem z odpadami kuchennymi. Bioodpady będą odbierane spod posesji, od 1 kwietnia do 31 października – raz na dwa tygodnie, a od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu. Jeśli nie wszystkie bioodpady zmieszczą się w pojemnikach, mieszkaniec ma możliwość oddania ich nieodpłatnie do PSZOK-u w Czechowicach-Dziedzicach.
Co istotne, odpadów biodegradowalnych przed wrzuceniem do pojemnika nie należy pakować do worków foliowych! Bioodpady odbierane będą wyłacznie w pojemnikach. Przypominamy też, że odpady biodegradowalne mogą oddawać jedynie osoby, które nie zadeklarowały, że będą je kompostować.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych. Kwota dofinansowania stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu 32 736 24 12.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój wysokość tego zwolnienia wynosi 3 zł od mieszkańca/miesiąc. Zwolnienie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował kompostowanie bioodpadów.

Informujemy, że odpady zmieszane z terenu OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO ZAPORY, ALEJA I, ALEJA II, GRZEBŁOWIEC będą odbierane w dniu 17 grudnia br. Natomiast odpady segregowane oraz popiół zostaną odebrane w dniu 18 grudnia (zamiast 24 grudnia). Przepraszamy za utrudnienia.

PSZOK jest czynny:

    w okresie od 1 października do 30 listopada oraz od 1 kwietnia do 30 czerwca:
    wtorki w godz. 14.30-21.00,
    środy w godz. 14.30-21.00,
    czwartki w godz. 14.30-21.00,
    piątki w godz. 14.30-21.00,
    soboty w godz. 8.00-14.00.

    w okresie od 1 grudnia do 31 marca:
    wtorki w godz. 14.30-21.00,
    czwartki w godz. 14.30-21.00,
    soboty w godz. 8.00-14.00.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Prusa 33, tel. 32 214 53 25, 604 961 034

W PSZOK nie będą przyjmowane odpady komunalne zmieszane, ani też odpady pochodzące z działalności gospodarczej. Zasady funkcjonowania określa regulamin PSZOK

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 22 - 25 września br. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie:
- 22 września 2020 r. - od przejazdu kolejowego do DK1;
- 23 września 2020 r. - od DK1 do Rudołtowic;
- 24 września 2020 r. - od przejazdu kolejowego do Zapory, Aleja I, II, Grzebłowiec;
- 25 września 2020 r. (piątek) - Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II;

Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych mieszkańcy będą mogli wystawiać wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemników na odpady np. stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.

Uwaga! Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, części samochodowe, motorowery, opony, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje o naborze wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych. Kwota dofinansowania stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu 32 736 24 12.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i rosnącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem punkty odbioru odpadów zielonych na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój w kwietniu będą nieczynne.

Odpady zielone będzie można oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Prusa 33.

Godziny otwarcia PSZOK:
wtorek 7.00-17.00
środa 12.00-18.00
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-17.00
sobota 7.00-13.00

Przepraszamy za utrudnienia.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż na mocy Uchwały Nr XXI/138/2020 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegnie stawka opłaty za odpady komunalne.