Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że uległy zmianie godziny otwarcia dodatkowych punktów odbioru odpadów zielonych:

informacjaUrząd Gminy informuje, że dodatkowe punkty odbioru odpadów zielonych przy ul. Aleja I,II, ul. Brzozowej ( obok Lasku Brzezina), ul. Uzdrowiskowej 61 ( przy Gminnym Ośrodku Kultury) w dniu 5 września br. będą nieczynne. Czynny będzie punkt przy ul. Powstańców Śląskich 3 ( teren Szkoły Podstawowej nr 1) w godzinach 12.00 – 14.00.
Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację.

W związku z przypadającym w dniu 15 sierpnia 2015 roku (sobota) świętem, punkt odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych przy ul. Powstańców Śląskich 3 (teren szkoły podstawowej) będzie czynny w piątek 14 sierpnia br., w godzinach od 13.00-15.00.

pytaniePrzypominamy, że dnia 10 lipca br. mija termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2015 roku.
Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 22 czerwca - 25 czerwca 2015r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.

pytanieW związku z przypadającym w dniu 2 maja 2015 roku świętem (przesuniętym z dnia 3 maja) punkt odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych przy ul. Powstańców Śląskich 3 (teren szkoły podstawowej) będzie nieczynny.

infrmacjaPrzypominamy, że dnia 10 kwietnia br. mija termin wnoszenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.

infUrząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 27 kwietnia – 30 kwietnia 2015r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

ikonkiInformujemy, że od 10 kwietnia br. będzie czynny PSZOK przy ul. Powstańców Śląskich 3 (teren Szkoły Podstawowej nr 1), w którym Mieszkańcy będą mogli oddawać odpady zielone i  biodegradowalne. Punkt będzie czynny w każdą sobotę w godzinach 12.00-14.00.
Prosimy Mieszkańców, aby nie pozostawiać odpadów poza godzinami otwarcia punktu.

informacjaW związku z przypadającym w dniu 6 kwietnia 2015 r. świętem, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych z obszaru: osiedle Powstańców Śląskich, Bór I i Bór II.  
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na poniedziałek (6 kwietnia) będą obsługiwane w piątek 10 kwietnia 2015 r.

W 2014 roku od statystycznego mieszkańca gminy odebrano ok. 251 kilogramów odpadów komunalnych, a od wszystkich mieszkańców łącznie ponad 1600 ton odpadów.  

infoWójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że przyjmowane są wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

W związku z przypadającymi dniami wolnymi 1 stycznia oraz 6 stycznia, zmienią się terminy wywozu odpadów komunalnych.

  • Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów przypada na czwartek (1 stycznia) – od przejazdu kolejowego do Zapory, Aleja I, II, Grzebłowiec - będą obsługiwane w piątek 2 stycznia 2015r.
  • Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów przypada na wtorek (6 stycznia) – od przejazdu kolejowego do DK1 – będą obsługiwane w piątek 9 stycznia 2015r.

pytanieInformujemy, że w miesiącach od 1 grudnia 2014 do 31 marca 2015 odpady zielone i biodegradowalne, będzie można oddawać w PSZOK przy ul. Głównej (parking przy kościele) w każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach 13.00 – 18.00.

pytanieOdbiór odpadów zmieszanych w okresie przedświątecznym odbędzie się w następujących terminach:

22 GRUDNIA - osiedle powstańców śląskich, Bór I, Bór II,
od DK1 do Rudołtowic,
23 GRUDNIA – od przejazdu kolejowego do DK1,
od przejazdu kolejowego do zapory, Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec,

W związku z przypadającym w dniu 1 stycznia 2015 r. świętem, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych z obszaru: od przejazdu kolejowego do zapory, Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na czwartek (1 stycznia) będą obsługiwane w piątek 2 stycznia 2015 r.

infPrzypominamy, że dnia 18 grudnia br. mija termin wnoszenia opłaty za IV kwartał 2014 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.

Urząd Gminy informuje, że w lokalnych sklepach na terenie gminy oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3 dostępna jest ulotka z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych na rok 2015. Ulotkę można również pobrać z naszej strony internetowej.

Ulotka >
 

Informujemy, że w dniu 29 listopada br. ostatni raz w tym roku będą czynne punkty odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych. Punkt przy ul. Powstańców Śl. (teren SP1) czynny w godzinach 12.00-14.00.

W związku z przypadającym w dniu 1 listopada świętem punkt odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych przy Szkole Podstawowej nr 1 będzie czynny w piątek (31 października) w godzinach 16.00 – 17.00.

Dodatkowe punkty odbioru odpadów zielonych przy ul. Aleja I,II, ul. Brzozowej i ul. Uzdrowiskowej będą nieczynne.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój z dniem 15 października 2014r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

pytaniePrzypominamy, że dnia 10 października br. mija termin wnoszenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.