W związku z przypadającym w dniach 1 i 3 maja 2017 roku świętem, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych z obszarów: Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I i II oraz od DK1 do Rudołtowic.
Nieruchomości z obszaru Osiedla Powstańców Śląskich, Bór I i II będą obsługiwane w piątek 5 maja br.
Natomiast nieruchomości z obszaru od DK1 do Rudołtowic będą obsługiwane w piątek 28 kwietnia br.

W związku z przypadającym w dniu 26 grudnia br. świętem, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych oraz popiołu z obszaru: Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I i II.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na poniedziałek (26 grudnia) będą obsługiwane w piątek 30 grudnia br.

W związku z przypadającym w dniu 11 listopada 2016 roku (piątek) świętem, punkty odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych będą czynne w środę 9 listopada br. w następujących godzinach:

- ul. Brzozowa (obok Lasku Brzezina) od 16.00 do 17.00,
- ul. Powstańców Śl. 3 (teren SP1) od 17.30 do 18.30.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach: 27 – 30 września 2016r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

Przypominamy, że 10 lipca 2016 r. mija termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2016 roku. Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.

W związku z przypadającym w dniu 26 maja br. świętem, zmieni się termin wywozu odpadów zmieszanych z obszaru: od przejazdu kolejowego do Zapory, Aleje I, II, Grzebłowiec.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 21 czerwca - 24 czerwca 2016r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 26 – 29 kwietnia 2016r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

W związku z przypadającym w dniu 28 marca br. świętem, zmieni się termin wywozu odpadów zmieszanych z obszaru: Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I,II.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na poniedziałek (28 marca) będą obsługiwane w piątek 1 kwietnia br.

Przypominamy, że dnia 10 kwietnia br. mija termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2016 roku. Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że od kwietnia 2016 roku ulegną zmianie dni i godziny otwarcia punktów odbioru odpadów zielonych. Punkty będą czynne od kwietnia do końca listopada:

Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 roku zmienił się sposób odbierania popiołu z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój:

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój odebrała łącznie ponad 1500 ton odpadów.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że przyjmowane są wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych. Kwota dofinansowania stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu 32 736 24 12.
Wniosek do pobrania na stronie internetowej  www.odpady.goczalkowicezdroj.pl w zakładce „Usuwanie azbestu”  lub w siedzibie Urzędu – pokój nr 3.

Przypominamy, że dnia 18 grudnia br. mija termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2015 roku. Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.

Od 1 stycznia 2016 roku zmieni się sposób odbierania popiołu z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. zmieni się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość stawki wyniesie 9.90 zł miesięcznie od osoby w przypadku deklarowanej segregacji odpadów oraz 20,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku braku segregacji odpadów.

Informujemy, iż od 1 stycznia 2016 będzie możliwość dzierżawy pojemników na odpady zmieszane lub popiół. Cena za pojemnik 120 lub 240 litrów wynosi 3,32 zł miesięcznie.

Na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój obowiązuje całkowity zakaz palenia śmieci zarówno
w domowych piecach jak również na wolnym powietrzu.

W związku z przypadającym dniem wolnym 11 listopada br. zmieni się termin wywozu odpadów komunalnych dla rejonu od DK1 do Rudołtowic. Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów przypada na środę (11 listopada) – będą obsługiwane w piątek 13 listopada 2015r.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 28 września - 1 października 2015r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.