pytanieInformujemy, iż od 1 września do 30 listopada 2014 roku uruchomione zostaną dodatkowe punkty odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych. Punkty będą czynne w każdą sobotę w następujących miejscach:

- Aleja I, II (przy tablicy ogłoszeń) w godzinach od 9.00 do 11.00
- ul. Brzozowa (obok Lasku Brzezina) w godzinach od 11.30 do 13.30
- ul. Uzdrowiskowa 61 (przy Gminnym Ośrodku Kultury) w godzinach od 14.00 do 16.00

pytanieInformujemy, iż w związku z uwagami mieszkańców od stycznia 2014 roku ulegną zmianie godziny otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Głównej ( parking przy kościele). PSZOK będzie czynny w każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach od 13.00 do 18.00.

pytanieTerminy wywozu odpadów komunalnych w 2014 r.

pytanieOpłata śmieciowa

Informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku należy uregulować do dnia 18 grudnia br.
Podstawą uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pszczynie 35 8448 0004 0033 6691 2000 0001

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że punkt zbiórki odpadów zielonych i biodegradowalnych przy Szkole Podstawowej nr 1 będzie czynny do końca listopada 2013r. W okresie zimowym tj. od grudnia br. mieszkańcy będą mogli oddawać odpady zielone i biodegradowalne w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Głównej ( parking obok kościoła) w każdy trzeci piątek miesiąca od godziny 13.00 do 18.00.

Informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 lipca do 30 września 2013r., należy uregulować do dnia 10 października 2013r.

"WYSTAWKA" ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach 16 – 19 września 2013r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój dobiega końca.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach od 2 – 5 września 2013r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz  zużytych opon.  

Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 700, w terminach określonych w poniższym harmonogramie:

W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2013 roku na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój rozpocznie się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Informacja

Informujemy, iż od dnia 4 lipca 2013 r. sprawy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi załatwiane będą w pokoju nr 3 Urzędu Gminy (parter), lub pod numerami telefonu: 32 736 24 12, 32 210 71 85 wew. 112

pytanieMieszkańcy, którzy nie otrzymali ulotek informacyjnych oraz worków do segregacji odpadów proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem 736 24 54 lub odbiór w Urzędzie Gminy w pokoju nr 213.

1. Jaka firma będzie odbierać odpady od mieszkańców?
Od 1 lipca 2013r. odpady od mieszkańców z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój będzie odbierała firma SITA z Bielska-Białej.

Otrzymałem deklarację, ale nie ma jeszcze ustalonej stawki opłaty jaką mam uiszczać? Jak wypełnić i kiedy złożyć deklarację?

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami zostaną ustalone przez Radę Gminy Goczałkowice-Zdrój i podane do wiadomości mieszkańcom w drugiej połowie marca. Prosimy mieszkańców o wstrzymanie się z wypełnianiem deklaracji do momentu ustalenia stawek za odbiór odpadów.

 

Od 1 lipca 2013 roku czekają nas duże zmiany w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Do tej pory umowy na wywóz śmieci podpisywali właściciele nieruchomości zamieszkałej, teraz obowiązek ten przejmie gmina, a indywidualne umowy na wywóz śmieci powinny zostać rozwiązane.

Zgodnie z podjętą w dniu 19 marca 2013 roku uchwałą nr XXVIII/186/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w naszej gminie obowiązują następujące stawki opłaty za odbiór odpadów: