Informacja o sposobie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Zgodnie z  art. 35 oraz art. 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1155) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu do punktu zbierania lub w przypadku zakupu nowego sprzętu – do pozostawienia zużytego sprzętu w miejscu zakupu. W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy placówki handlowe prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają obowiązek odebrania zużytego sprzętu od klienta kupującego nowy sprzęt tego samego rodzaju, na zasadzie: kupuję nowe – zostawiam stare, (np. przy zakupie nowej lodówki można oddać zużytą lodówkę).
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy pochodzący z gospodarstw domowych, można oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Głównej (parking przy kościele) czynnym w każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach od 13.00 do 18.00.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie również zbierany sprzed posesji w miesiącu czerwcu 2018 roku, w terminach określonych w harmonogramie:

  • od przejazdu kolejowego do DK1 – 19 czerwca,
  • od DK1 do Rudołtowic – 20 czerwca,
  • od przejazdu kolejowego do zapory, Aleja I, II, Grzebłowiec – 21 czerwca,
  • Osiedle Powstańców Śląskich Bór I i II – 22 czerwca.