Czechowice-Dziedzice, ul. Prusa 33, tel. 32 214 53 25, 604 961 034 Godziny otwarcia:

  1 stycznia -
31 marca
(godz.)
1 kwietnia -
30 września
(godz.)
1 października -
30 listopada
(godz.)
1 grudnia -
31 grudnia
(godz.)
Wtorek

 7.00-17.00 7.00-17.00   8.00-16.00  7.00-17.00
Środa

 -  12.00-18.00  7.00-16.00  -
Czwartek

 7.00-15.00  7.00-15.00  7.00-15.00  7.00-15.00
Piątek

 -  7.00-17.00  7.00-16.00  -
Sobota

 7.00-13.00  7.00-13.00  7.00-13.00  7.00-13.00

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
 meble, wózki dziecięce, dywany, materace, rowery
● wystawiamy przed posesję w terminach określonych w harmonogramie:

  1. OSIEDLE POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, BÓR I, BÓR II – 25 września  
  2. OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO DK1 –  22 września
  3. OD DK1 DO RUDOŁTOWIC – 23 września
  4. OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO ZAPORY, ALEJA I, ALEJA II, GRZEBŁOWIEC – 24 września

● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK (w ilości do 0,5 Mg rocznie z nieruchomości)

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK

ZUŻYTE OPONY (dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg)
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK (w ilości do 4 sztuk rocznie z nieruchomości)

PRZETERMINOWANE LEKI I OPAKOWANIA PO NICH
● wrzucamy do pojemników znajdujących się w:
- Aptece Pod Eskulapem, ul. Boczna 2d
- Aptece Św. Stanisława, ul. Szkolna 72
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK

ODPADY BUDOWLANE I REMONTOWE POCHODZĄCE Z REMONTU BUDYNKU LUB MIESZKANIA
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK (w ilości do 0,5 Mg rocznie z nieruchomości)

ZUŻYTE BATERIE I ZUŻYTE AKUMULATORY
● dostarczamy do punktu zbiórki znajdującego się w Urzędzie Gminy
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK

SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, METAL, ODPADY WIELOMATERIAŁOWE
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK

ODPADY NIEBEZPIECZNE, W TYM CHEMIKALIA
 świetlówki, żarówki energooszczędne,
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK

ODPADY ZIELONE
 trawa, liście, odpady z pielęgnacji ogrodu, rozdrobnione gałęzie

● kompostujemy we własnym zakresie
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK
● w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada odpady dostarczamy do punktów :

  • ul. Jeziorna (parking przy zaporze) w każdy czwartek od 16.00 do 17.00
  • ul. Uzdrowiskowa 61 (przy Gminnym Ośrodku Kultury) w każdy czwartek od 17.30 do 18.30
  • ul. Brzozowa (obok Lasku Brzezina) w każdy piątek od 16.00 do 17.00
  • Aleja I, II (obok tablicy ogłoszeń) w każdy piątek od 16.00 do 17.00
  • przy ul. Powstańców Śl. 3 (teren Szkoły Podstawowej nr 1) w każdy piątek od 17.30  do 18.30

Przypominamy, że odpady zielone t.j. trawa, liście, itp. są zbierane selektywnie i nie należy ich mieszać z innymi odpadami.
Prosimy Mieszkańców, aby nie pozostawiać odpadów poza godzinami odbioru w punktach.

W PSZOK nie będą przyjmowane odpady komunalne zmieszane, ani też odpady pochodzące z działalności gospodarczej. Zasady funkcjonowania określa regulamin PSZOK