Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż na mocy Uchwały Nr XXI/138/2020 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegnie stawka opłaty za odpady komunalne.