Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż na mocy Uchwały Nr XIV/83/2019 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegnie stawka opłaty za odpady komunalne.