Miejsca zagospodarowania odpadów

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.
Ul. Lokalna 11
43-100 Tychy

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Sanit-Trans Sp. z o.o.
ul. Prusa 33
43-502 Czechowice-Dziedzice

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Remondis Sp. z o.o. Zakład w Pszczynie
ul. Cieszyńska 35,
43-200 Pszczyna

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Cofinco Poland Sp. z o.o.
ul. Graniczna 29,
40-017 Katowice

19 12 12

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Remondis Sp. z o.o. Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych
ul. Puszkina
41 42-530 Dąbrowa Górnicza

19 12 12

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

LANDECO Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 4
41-100 Siemianowice Śląskie

19 12 12

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

MASTER – Odpady i Energia
Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11
43-100 Tychy

 20 02 01

 Odpady biodegradowalne

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej
ul. Zdrojowa 4
43-200 Pszczyna

20 02 01

Odpady biodegradowalne