Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż na mocy Uchwały Nr XXIX/224/2017 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulega stawka opłaty za odpady komunalne.

Na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój będą obowiązywały następujące stawki opłaty:

  •  12,40 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  •  23,00 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

W związku ze zmianą stawki WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI NIE MUSI SKŁADAĆ NOWEJ DEKLARACJI. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.